[1]
Duma, P., Piekalski, J., Latocha, A., Pietruszka, M., Jaworski, K. i Mackiewicz, M. 2020. Młyn Dolny w Bystrzycy na Pogórzu Kaczawskim. Zanik młynarstwa tradycyjnego w czasach industrializacji. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 68, 4 (grudz. 2020), 555-580. DOI:https://doi.org/10.23858/KHKM68.2020.4.006.