[1]
Klonder, A. 2020. Wojciech Tygielski, W podróży po Europie. Studia z dziejów kultury nowożytnej, red. Anna Kalinowska, Warszawa 2019 [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 68, 4 (grudz. 2020), 613–614.