[1]
Związek, T. 2022. Mechanizmy poboru podatków nadzwyczajnych na początku XVI w. na przykładzie kaliskich rejestrów poborowych. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 70, 1 (cze. 2022), 3–33. DOI:https://doi.org/10.23858/KHKM70.2022.1.001.