[1]
Popiołek, B. 2021. Szlachecki dwór kobiecy w świetle raptularzy domowych i regestrów majątkowych z początku XVIII wieku na przykładzie dworu Teresy z Potockich Zamoyskiej. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 69, 4 (grudz. 2021), 477–496.