[1]
Bis, W. 2021. Wilczyska – mieszkalno-obronna siedziba na pograniczu Mazowsza i Małopolski z końca XV – drugiej połowy XVII wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 69, 3 (grudz. 2021), 301–320. DOI:https://doi.org/10.23858/KHKM69.2021.3.002.