[1]
Gaziński, R. 2021. Urzędnicy centralni książąt szczecińskich w XVI i na początku XVII wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 69, 2 (paź. 2021), 161-178. DOI:https://doi.org/10.23858/KHKM69.2021.2.002.