[1]
Kozdrach, M. 2022. Nekropolia Kochanowskich? Osiemnastowieczne pochówki w kaplicach zwoleńskiego kościoła w świetle metryk parafialnych. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 70, 2 (paź. 2022), 201–230. DOI:https://doi.org/10.23858/KHKM70.2022.2.005.