[1]
Klonder, A. 2022. Piotr Miodunka, Społeczność małych miast południowej Małopolski od końca XVI do końca XVIII wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 70, 1 (cze. 2022), 115–117.