[1]
Kowalczyk-Heyman, E. 2022. Słownik historyczno-geograficzny ziemi czerskiej w średniowieczu, z. 1 A – Cychry. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 70, 2 (paź. 2022), 258–259.