[1]
Klonder, A. 2022. Chłopi na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej do czasów uwłaszczenia. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 70, 3 (grudz. 2022), 363–366.