[1]
Čelkis, T. 2022. Realne i wyobrażone granice i rubieże Wielkiego Księstwa Litewskiego, red. Dorota Michaluk. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 70, 4 (grudz. 2022), 507–512.