[1]
Dobrowolski, P. 2022. Konrad Niemira, Honor bez egzageracji. Magnackie zakupy i świat rzeczy paryskich w XVIII wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 70, 4 (grudz. 2022), 513–515.