[1]
Klonder, A. 2022. Dariusz Łukasiewicz, Życie codzienne w Królestwie Prus w latach 1701–1933. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 70, 4 (grudz. 2022), 516–519.