[1]
Rottermund, K. 2022. Janusz Musialik, Fisharmonia w kulturze ziem polskich XIX i XX wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 70, 4 (grudz. 2022), 520–521.