[1]
Mencfel, M. 2023. Anna Sobecka, Obrazowanie natury w nowożytnym Gdańsku. O kulturze kolekcjonerskiej miasta. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 71, 2 (lip. 2023), 219–224.