[1]
Klonder, A. 2023. Między prowincjonalizmem a nowoczesnością. Przeobrażenia Gdańska na tle procesów modernizacyjnych wschodnich prowincji Prus w XIX wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 71, 4 (grudz. 2023), 527–533.