[1]
Grata, P. 2014. Przemysł rektyfikacyjny w Polsce w okresie istnienia Państwowego Monopolu Spirytusowego (1924–1939). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 62, 1 (sty. 2014), 55–71.