[1]
Jankowski, A. 2014. Patronka cywilizacyjnej przemiany. Biała legenda Marianny Skórzewskiej wykreowana w dobie upadku Rzeczypospolitej. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 62, 2 (kwi. 2014), 227–241.