[1]
Związek, T. 2014. Młynarstwo w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIII–XV wieku (do 1454 r.), Rafał Kubicki, Gdańsk 2012 [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 62, 2 (kwi. 2014), 292–302.