[1]
Przybyłowicz, O.M. 2014. Rachunki za pogrzeby sióstr norbertanek klasztoru na Zwierzyńcu (XVII–XVIII wiek). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 62, 3 (lip. 2014), 431–440.