[1]
Jankowski, A. 2014. Splendor pędzlem kreowany : dekoracje ścienne jako wyraz ambicji benefaktorów świątyń drewnianych wielkopolskiej prowincji. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 62, 4 (sty. 2014), 488–498.