[1]
Mączyński, R. 2014. Wzorniki architektoniczne doby klasycyzmu : rozważania nad prospektywnym charakterem proponowanych rozwiązań. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 62, 4 (sty. 2014), 501–526.