[1]
Kowalczyk, M.E. 2014. „W powszechny zwyczaj to weszło,zaczynać młodzi płci obojej naukę od geografii”, czyli o kulturotwórczej roli podręczników geograficznych w Polsce XVIII wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 62, 4 (sty. 2014), 568–578.