[1]
Gawęcka, B.M. 2014. Polskie poradniki dotyczące utrzymania kościołów z drugiej połowy XIX i początku XX wieku (do 1918 r.). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 62, 4 (sty. 2014), 579–585.