[1]
Opioła-Cegiełka, M. 2014. Polskie poradniki gospodarstwa domowego z drugiej połowy XIX i początku XX wieku o służących : między wzorcem a realiami. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 62, 4 (sty. 2014), 587–594.