[1]
Wnęk, J. 2014. Polska literatura rolnicza 1795–1918: (podręczniki, poradniki, prasa). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 62, 4 (sty. 2014), 596–612.