[1]
Kowalczyk-Heyman, E. 2014. Znalezisko kolejnej średniowiecznej rękojeści antropomorficznej w Polsce. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 62, 4 (sty. 2014), 625–635.