[1]
Kajzer, L. 2014. Rezydencja królewska na Wawelu w czasach Zygmunta Starego: program użytkowy i ceremonialny, Stanisław Mossakowski, Warszawa 2013 [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 62, 4 (sty. 2014).