[1]
Bogucka, M. 2014. Gdańsk - miasto od nowa: kształtowanie społeczeństwa i warunki bytowe w latach 1945-1970, Piotr Perkowski, Gdańsk 2013 [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 62, 4 (sty. 2014), 641–643.