[1]
Kilijańska, A. 2014. Kolekcja złotnictwa norymberskiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 62, 4 (sty. 2014), 655–669.