[1]
Przybyłowicz, O.M. 2014. "Działalność fundacyjna biskupów krakowskich: konferencja naukowa w 650 rocznicę konsekracji gotyckiej katedry na Wawelu oraz 650. rocznicę założenia Akademii Krakowskiej", Kraków, 23-26 kwietnia 2014 r. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 62, 4 (sty. 2014), 670–673.