[1]
Zachara-Związek, U. 2015. Legaty testamentowe mieszczan krakowskich na rzecz kościoła i klasztoru bernardynów na Stradomiu w drugiej połowie XV wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 63, 1 (sty. 2015), 29–40.