[1]
Jankowski, A. 2015. „Pierwszy” w toruńskim panteonie ludzi nauki i sztuki. Uwagi o książce Gwido Chmarzyński i jego dzieło „Sztuka w Toruniu” [artykuł recenzyjny]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 63, 1 (sty. 2015), 157–160.