[1]
Delimata-Proch, M. 2015. Ciąża, poród oraz połóg w świetle polskich ksiąg cudów i łask (od średniowiecza do XVIII w.). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 63, 3 (sty. 2015), 433–449.