[1]
Domżał, R. 2015. Nowoczesne techniki dokumentacji zabytkowych łodzi i statków. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 63, 3 (sty. 2015), 535–540.