[1]
Kajzer, L. 2015. Turris fortissima nomen Domini. Murowane wieże mieszkalne w Królestwie Polskim od 1300 r. do połowy XVI w., Piotr Lasek, Warszawa 2014 [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 63, 3 (sty. 2015), 541–551.