[1]
Kajzer, L. 2016. Źródła i materiały do dziejów szlachty województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku, t. 2: Inwentarze dóbr ziemskich z XVII–XVIII wieku (cz. 1), wstęp i oprac. J. Pielas, Kielce 2013 [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 64, 1 (sty. 2016), 127–134.