[1]
Klonder, A. 2016. Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1681-1700, wyd. Paweł Klint, Wrocław 2015 [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 64, 4 (sty. 2016), 518–520.