[1]
Janeczek, A. i Klonder, A. 2016. Dr Janusz Sztetyłło (26 kwietnia 1932 – 1 września 2016). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 64, 4 (sty. 2016), 525–527.