[1]
Delimata-Proch, M. 2017. Wypadki losowe oraz inne „wielkie niebeśpieczeństwa" w świetle księgi cudów i łask Matki Bożej Świętogórskiej (XVI-XVIII w.). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 65, 1 (sty. 2017), 3–18.