[1]
Ulicki, B. 2017. Instrumenty prawne ochrony przeciwpożarowej w miastach Polskim przedrozbiorowej, Maurycy Zajęcki, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2014, ss. 340 : [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 65, 2 (sty. 2017), 271–278.