[1]
Kowalczyk-Heyman, E. 2017. „Studia Geohistorica. Rocznik Historyczno-Geograficzny", nr 1-4, 2013-2016. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 65, 2 (sty. 2017), 279–279.