[1]
Klonder, A. 2017. Listy z Helu. Korespondencja Romana Komierowskiego z żoną (1904- 1913), oprac. i wstęp Tomasz Łaszkiewicz, Inowrocław 2015, ss. 261, ryc. nlb. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 65, 2 (sty. 2017), 282–283.