[1]
Przybyłowicz, O.M. 2017. Źródła do poznania gospodarki w dobrach wiejskich klarysek gnieźnieńskich od końca XVI do schyłku XVII stulecia. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 65, 4 (sty. 2017), 447–459.