[1]
Adamska, D. 2018. W sprawie lokalizacji cmentarzy żydowskich na średniowiecznym Śląsku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 66, 1 (sty. 2018), 3–19.