[1]
Szklarz-Habrowski, A. 2018. Topografia szpitala-przytułku działającego przy kaplicy/kościele św. Barbary w Starej Częstochowie na przełomie XVIII i XIX w. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 66, 1 (sty. 2018), 59–73.