[1]
Kozak, A. 2018. „Od archeologii Józefa Kostrzewskiego do współczesnych nauk o przeszłości społecznej”, ogólnopolska konferencja naukowa, Poznań, 21–22 września 2017 r. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 66, 1 (sty. 2018), 119–124.