(1)
Klonder, A. Diariusz podróży Po Europie (1682–1688), Jan Michał Kossowicz, Oprac. I wstęp Anna Markiewicz, Warszawa 2017 [omówienie]. KHKM 2018, 66, 248-250.