(1)
Klonder, A. Nalewka Srebrna Z Miednicą - Atrybut Elitarnej Kultury stołu We wczesnonowożytnej Europie Środkowej.Uwagi wstępne. KHKM 2019, 67, 41-53.