(1)
Jankowski, A. Restauracja Drewnianej Architektury Sakralnej W Uwarunkowaniach Prawnych Doby Zaborowej. Uwagi Na Podstawie zapisów źródłowych Wielkopolskiej Prowincji. KHKM 2019, 67, 93-112.